Op de foto, v.l.n.r.: Maria Salgado Domiguez (Pels Rijcken), Barbara Heijtveldt (YTH), Danny Honigh (YTH), Wouter Admiraal (Pels Rijcken), Gaby Nijzingh-Mos (YTH), Alison Middleton (YTH), Daniel Ohmann (Pels Rijcken), Anne-Marie Frissen (YTH), Peter Peeters (YTH), Joep Ebus (YTH)

Achter de camera: Loes Amperse (Pels Rijcken)

Ontbrekende oprichters:  Frederik Verloove (YTH), Daniel Biernoth (YTH), Charlotte Rugers (YTH), Francesco Marelli (YTH), Karen Verstege (YTH)

Geschiedenis

Een korte terugblik over het ontstaan van Young The Hague.

KORTE TERUGBLIK

In 2009 zijn de jongerennetwerken van een aantal grote Haagse bedrijven waaronder Shell, Siemens, AEGON en KPN, van het Rijk en de gemeente Den Haag met elkaar om de tafel gaan zitten. Door samenwerking wilden ze de grenzen tussen bedrijfsleven en overheid te verkleinen, de band van young professionals met de stad Den Haag versterken en young professionals met elkaar in contact brengen. Dit initiatief werd enthousiast ontvangen. Door het Haagse bedrijfsleven en de overheid. Maar vooral door young professionals in Den Haag!

De officiële kick-off van YoungTheHague was op 7 oktober 2010 in het bijzijn van burgemeester van Aartsen, de CEO’s van Shell, Siemens, KPN en AEGON, de SG van het ministerie van AZ en maar liefst 350 young professionals.

Door de volgende YTH bijeenkomst in het Vredespaleis te organiseren, met de focus op “Den Haag, Internationale Stad van Vrede en Recht”, heeft YTH het netwerk uitgebreid. Een groot aantal van de 250 aanwezige young professionals waren afkomstig van de internationale instellingen in Den Haag, zoals het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavie-Tribunaal.

Hiermee werd YTH dus ook een netwerk voor de young professionals die onderdeel zijn van de grote internationale gemeenschap in Den Haag.

STICHTING YOUNG THE HAGUE

Op vrijdag 10 december 2010 heeft de officiële oprichting van Stichting YoungTheHague plaatsgevonden. Dankzij de vakkundige begeleiding van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, en in het bijzonder een aantal YP’s, heeft YTH dit alles in record-tempo kunnen realiseren. Nogmaals namens alle YTH-ers: Bedankt!