Als YTH Housing willen wij een zo aantrekkelijk mogelijk duurzame woonomgeving voor young professionals in Den Haag. Wij helpen young professionals die op zoek zijn naar woonruimte en behartigen de belangen van de young professionals op het gebied van wonen in Den Haag.

YTH_Housing__200_px.jpg

Het eerste  initiatief van YTH Housing is het project Biobased Houses, waarbij bestaande gebouwen die leeg staan kunnen worden omgebouwd tot woningen. Samen met Siemens, BAM en de gemeente Den Haag wordt er hard gewerkt om dit vorm te geven. De eerste proefballon wordt reeds ontwikkelt genaamd het Junoblok.

Lees hier verder over het ontstaan en meer informatie over het project Biobased Houses.

Wij doen een oproep aan iedereen om mee te denken en te doen. Young professionals kunnen straks zelf (particulier) opdrachtgever zijn en hebben daardoor veel invloed op de ontwikkeling van de woningen en dit in combinatie met een aantrekkelijke woonomgeving. Den Haag kent veel mooie plekken met heel veel potentie. Deze potentie willen wij graag verzilveren. YTH Housing laat zien hoe!

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, advies of ons ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen? Stuur dan een mail naar YTHHousing@YoungTheHague.nl.

Interessante projecten die spelen in Den Haag:

YTH Housing

We of YTH Housing want a sustainable living environment as attractive as possible for young professionals in The Hague. We help young professionals looking for accommodation and act on young professionals’ behalf in the field of living in The Hague.

The first initiative of the YTH Housing is the project Biobased Houses, where existing buildings that are vacant are converted into housing. Together with Siemens, BAM and the Municipality of The Hague, we are working hard on shaping this. The first trial building is already being developed and is called the Junoblok. Read more about the origin and more information about the project Biobased Houses here.

We call on everyone to think and act with us. Young professionals can become (private) clients; they therefore have much influence on the development of the houses that are located in an attractive living environment. The Hague has many beautiful places with a lot of potential. We would like to capitalize this potential. YTH Housing shows how!

Would you like to stay informed about the latest developments, advice or support us in achieving the objectives? Please send an email to YTHHousing@YoungTheHague.nl.

Interesting projects in The Hague:

  • From office to affordable houses in the Binck;
  • Subsidy on sustainable renovations from the municipalities;
  • Living and working at the pier of Scheveningen;
  • Find other people that start a particular construction project with you on WIKAZA;
  • Renovation houses in Scheveningen;
  • Are you looking for a plot in The Hague?
YoungTheHague

  © 2017 | YoungTheHague
 


X